fbpx

‘t Sieraadje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. Wij houden een garantietermijn aan van 6 maanden, ingaande op de dag van aankoop. Bewaar goed je email bevestiging van aankoop.

’t Sieraadje gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen. Er zijn wel een paar uitzondering, waarin je niet zomaar een beroep kunt doen op kosteloze reparatie en/of vervanging

Je kunt als koper echter geen beroep doen op garantie in geval van:

  1. normale slijtage;
  2. als je aan het artikel aangebrachte wijzigingen hebt aangebracht of laten aanbrengen;
  3. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  4. als je zelf of door een ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen hebt verricht of laten verrichten;
  5. beschadiging door parfum, water of andere vloeibare stoffen en/of schoonmaakmiddelen;
  6. indien je je niet hebt gehouden aan de bijgeleverde instructie.