fbpx

Privacy statement

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. We werken overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze bedrijfsgegevens

’t Sieraadje Bergen
Kamer van Koophandel 52499227
BTW nummer NL184977265B01
Website www.tsieraadje.nl
Emailadres info@tsieraadje.nl

E-mailadres

Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan akkoord bent gegaan. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.

Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Postadres

Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  1. Je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Toegang tot je gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op.

Contact

Als je wenst te reageren op onze privacy statement, kun je contact opnemen:

  • Op het volgende e-mailadres: info@tsieraadje.nl
  • Op het volgende adres: Postbus 97, 1860 AB, Bergen.